สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
     Please wait..........
:: เมนูหลัก ::
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจหลัก
ประวัติสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
คณะกรรมการ/คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ
บุคลากรฝ่ายดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ถามมา-ตอบไป

:: การสมัครสมาชิก ::
วิธีการสมัคร
วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
สถาบันวิชาการสหกรณ์

:: ลิงค์สหกรณ์อื่นๆ ::
สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัยพ์โรงพยาบาลบ้านหมี่
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรตรอน จำกัด

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
รวบรวมข้อมูลสหกรณ์กว่า 1,500 รายชื่อ

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์
VTR วิดีโอแนะนำสหกรณ์
แบบนำเสนอผลการดำเนินกิจการ
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้
แผนที่ตั้ง สกก.เมืองอุตรดิตถ์ และแผนที่ตั้ง โรงสี


 ประเภทเงินฝาก

 บาท/ปี

 ออมทรัพย์  1
 อ.พิเศษ 3 เดือน  3
 อ.พิเศษ 6 เดือน  3
 อ.พิเศษ 12 เดือน  3
   
ประเภทเงินกู้

 บาท/ปี

 ระยะสั้น

 9

 ระยะปานกลาง

 9


 
 
 
 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
 

 

 คลิกดูภาพ 

 
 

  

   
   
 

27 กรกฎาคม 2559 เสร็จภาระกิจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ จำนวน 404 คน ในการประชุมดังกล่าวมีการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ชุดใหม่ คลิกดูภาพ

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด สนันสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ..เมือง อต. จำนวน 30 ตัว มูลค่า 15,000.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร คลิกดูภาพ 

 

เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด พาคณะกรรมการ ประธานกลุ่ม สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์เคมี คลิกดูภาพ 

 

อีกความภาคภูมิใจ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทน รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ  โรงสีติดดาวประเภทดาวทอง จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การจัดเกรดจะต้องมีใบรับรองระบบมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ด้วย
คลิกดูภาพ 

 

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จัดอบรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ การปลูกพืชน้ำน้อย (ข้าวโพด) ทดแทนนาข้าว ระหว่างวันที่ 16 - 19, 23 พค.59 ซึ่งมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 301 ราย พื้นที่เพาะปลูก 3,720 ไร่ คลิกดูภาพ 

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 3 พฤษภาคม 2559สมาชิกประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด โดยมติของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พิจารณาความช่วยเหลือให้กับสมาชิก คลิกดูภาพ

 

ความสำเร็จของสหกรณ์อีกหนึ่งผลงาน ในการผลิตปั๊มสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างมหาศาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยแล้ง
คลิกดูภาพ

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นำโดยผู้จัดการ เข้าเยี่ยมชมงาน Victam Asia 2016 งานนิทรรศการแสดงสินค้า และการประชุมทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว แป้ง ธัญพืช ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค คลิกดูภาพ 

 

 

ภาพกิจกรรมงานสหกรณ์
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโรงสีติดดาวประเภทดาวทอง
สนันสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.อ.เมือง อต.
ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์เคมี
ร่วมรับเสด็จและฉายพระฉายาลักษณ์กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดอบรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ การปลูกพืชน้ำน้อย (ข้าวโพด) ทดแทนนาข้าว
เพิ่มเติม...
   ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด                                           

 

บริการเงินฝาก/ซื้อหุ้น

 

บริการเงินกู้

 

จัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 

บริการด้านโรงสีและลานตาก


 

 นายสวิท    อุ่นทอง
ประธานกรรมการ

 

นายประพันธ์   มายรรยงค์
   ตำแหน่งผู้จัดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 - สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เลขที่ 80 หมู่ 1 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-409778  แฟกซ์. 055-441087