สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
     Please wait..........
:: เมนูหลัก ::
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจหลัก
ประวัติสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
คณะกรรมการ/คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ
บุคลากรฝ่ายดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ถามมา-ตอบไป

:: การสมัครสมาชิก ::
วิธีการสมัคร
วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
สถาบันวิชาการสหกรณ์

:: ลิงค์สหกรณ์อื่นๆ ::
สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัยพ์โรงพยาบาลบ้านหมี่
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรตรอน จำกัด

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
รวบรวมข้อมูลสหกรณ์กว่า 1,500 รายชื่อ

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์
VTR วิดีโอแนะนำสหกรณ์
แบบนำเสนอผลการดำเนินกิจการ
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้
แผนที่ตั้ง สกก.เมืองอุตรดิตถ์ และแผนที่ตั้ง โรงสี


 ประเภทเงินฝาก

 บาท/ปี

 ออมทรัพย์  1
 อ.พิเศษ 3 เดือน  3
 อ.พิเศษ 6 เดือน  3
 อ.พิเศษ 12 เดือน  3
   
ประเภทเงินกู้

 บาท/ปี

 ระยะสั้น

 9

 ระยะปานกลาง

 9


 
 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 

 

 

ภาพกิจกรรมงานสหกรณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (29/12/2558)
จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 16-18 กันยายน 2558
สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสหกรณ์ฯ
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2557
ฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
โครงการผลิตข้าวคุณภาพ ตลาดทางเลือกของชาวนาผ่านกลไกสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ ร่วมงานจัดนิทรรศการ "ในหลวงคือ...ดวงใจ ข้าวไทยคือชีวิต"
รับคูปองส่วนลดสินค้า 10% เพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย
เพิ่มเติม...
   ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด                                           

 

บริการเงินฝาก/ซื้อหุ้น

 

บริการเงินกู้

 

จัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 

บริการด้านโรงสีและลานตาก


 

 นายสวิท    อุ่นทอง
ประธานกรรมการ

 

นายประพันธ์   มายรรยงค์
   ตำแหน่งผู้จัดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 - สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เลขที่ 80 หมู่ 1 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-409778  แฟกซ์. 055-441087