สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
     Please wait..........
:: เมนูหลัก ::
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจหลัก
ประวัติสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
คณะกรรมการ/คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ
บุคลากรฝ่ายดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ถามมา-ตอบไป

:: การสมัครสมาชิก ::
วิธีการสมัคร
วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ

:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
สถาบันวิชาการสหกรณ์

:: ลิงค์สหกรณ์อื่นๆ ::
สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัยพ์โรงพยาบาลบ้านหมี่
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
สหกรณ์การเกษตรตรอน จำกัด

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
รวบรวมข้อมูลสหกรณ์กว่า 1,500 รายชื่อ


 ประเภทเงินฝาก

 บาท/ปี

 ออมทรัพย์  1.5
 อ.พิเศษ 3 เดือน  3
 อ.พิเศษ 6 เดือน  3
 อ.พิเศษ 12 เดือน  3
   
ประเภทเงินกู้

 บาท/ปี

 ระยะสั้น

 9

 ระยะปานกลาง

 9


 
 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
ข่าวสหกรณ์แจ้งให้ทราบ
คณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 39 (31/07/2556)
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่ประจำปี วันที่ 18 ก.ค. 2556 (12/07/2556)
รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สกก.เมืองฯ (12/07/2556)
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ฯ (12/07/2556)
เพิ่มเติม..
ภาพกิจกรรมงานสหกรณ์
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย (18/09/2557)
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (18/09/2557)
จัดโครงการฝึกอบรมการฟื้นฟูอาชีพสมาชิก สกก.เมือง อต. (18/09/2557)
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบวาตภัย (18/09/2557)
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย (18/09/2557)
วันสหกรณ์แห่งชาติ 2557 (28/02/2557)
งานเลี้ยงสังสรรค์ ขอบคุณจากใจ ที่ไว้วางใจ ไมค์ ภิรมย์พร ลุ้นโชคจับรางวัล (07/10/2556)
ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจข้าว ณ ประเทศเวียดนาม 13-15 สิงหาคม 2556 (19/08/2556)
เพิ่มเติม...
   ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด                                           

 

บริการเงินฝาก/ซื้อหุ้น

 

บริการเงินกู้

 

จัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 

บริการด้านโรงสีและลานตาก

นายสวิท อุ่นทอง
ประธานกรรมการ


  
 นายประพันธ์   มายรรยงค์
   ตำแหน่งผู้จัดการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 - สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เลขที่ 80 หมู่ 1 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-409778  แฟกซ์. 055-441087