สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซด์

บริการของเรา
Downloadแบบฟอร์มต่างๆ
ธุรกิจสหกรณ์
กระดานถาม-ตอบ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซด์สหกรณ์อื่นๆ


จำนวนผู้เข้าชม

  :: xxx ::::   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด   :::: xxx ::

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร (29/01/2558)
แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 (29/01/2558)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ (28/11/2557)
ประกาศรับสมัครประธาน, กรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (27/10/2557)
การกู้สามัญและการปรับอัตราการถือหุ้นรายเดือน (26/09/2557)
วงเงินกู้ฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (15/05/2557)
แจ้งข่าวการรับเงินปันผลฯ (25/02/2557)
แจ้งผลคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ (21/02/2557)
ผู้แทนสมาชิกรับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 (20/02/2557)
แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ (12/02/2557)
แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (28/01/2557)
ขอชี้แจง (23/01/2557)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (26/12/2556)
ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ, กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ (28/11/2556)
การนำส่งเงินในเดือน ธันวาคม 2556 (28/11/2556)
ขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันปี 2557 (28/11/2556)
แจ้งงดพิจารณาเงินกู้สามัญและวิธีรับเงินปันผลฯ (28/11/2556)
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (28/11/2556)
ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ (21/11/2556)
ผู้สมัครกรรมการ (21/11/2556)
ข่าวทั้งหมด
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวทั้งหมด

 

 นายอำนวย  ไกยสวน
ประธานกรรมการ
โทร. 083-4185622

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด 413 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-6721-2