กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารนำทิพย์
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าเเรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคคลากร
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
ผู้ดูเเลเว็บไซด์

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ผู้ดูเเลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ
สกก.นิคมระยอง
ราคายางประมูล
ราคายางดอมคอม
ตลาดยางญี่ปุ่น

เวบไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การดำเนินธุรกิจ
ราคายางที่กลุ่มรับซื้อ
ตลาดยางคอมปาวน์
ขั้นตอนการผลิตยางคอมปาวน์

ตลาดยางคอมปาวด์ MARKETTING COMPOUND RUBBER

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องตลาดยางคอมปาวด์ ก็ต้องให้คำแนะนำก่อนว่า คำว่า (Rubber Compound) ยางคอมปาวด์ในทางเทคโนโลยี หมายถึง ส่วนผสมของยางกับสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ผสมกับยาง เป็นส่วนผสมที่ได้บดผสมให้มีความเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมที่จะขึ้นรูปเช่นเดียวกับยางมาสเตอร์แบทซ์ (Master Batch)

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี ใช้ยางธรรมชาติในประเทศ 10 เปอร์เซ็น นอกนั้นส่งออกต่างประเทศในรูปแบบของยางแผ่นรมควันอัดก้อน,ยางแท่ง และน้ำยางข้น 60 เปอร์เซ็นตามลำดับ

วัตถุดิบและกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ที่ใช้ในการแปรรูปยางคอมปาวด์ วัตถุดิบที่ใช้มียางแผ่นรมควัน,ยางแท่ง STR 20 หรือยางอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางที่กล่าวมา ในสถาบันเกษตรกรในปัจจุบันมีการผลิตประเภทของยางคอมปาวด์ 2 ชนิด 1). มียางคอมปาวนด์คาร์บอนแบล็ค(COMPOUND CARBON BLENDED RUBBER) กับ คอมปาวด์ RSS SBR 1502 โดยใช้ส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ยางคอมปาวด์คาร์บอนแบล็คใช้ยางแผ่นรมควันผสมกับสารเคมีเขม่าดำ(Carbon Black N330) โดยมีอัตราส่วน ยางแผ่นรมควัน 95 % Carbom Black N330 5 % ส่วนยางคอมปาวด์ RSS SBR 1502 ใช้ยางแผ่นรมควันผสมกับยางเทียม SBR 1502โดยมีอัตราส่วน ยางแผ่นรมควัน 96 % ยางเทียม SBR 1502 3.5 % และ กรด STEARIC ACID 0.5 % 2). ยางคอมปาวด์ STR 20 โดยกรรมวิธีการผลิตเหมือนกับการผลิตยางคอมปาวนด์แบบชนิดที่หนึ่ง จะแตกต่างกันก็ตรงที่ประเภทที่ 1 ใช้ยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป ส่วน ประเภทที่ 2 ใช้ยางแท่ง STR 20 เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป

การผลิตยางคอมปาวด์เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตยางเพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันตลาดโลก ปัจจุบันตลาดยางคอมปาวด์มีการขยายตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการโรงงานหันมาแปรรูปเป็นยางคอมปาวด์เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดยางของจีนที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่ราย ที่มีกำลังการผลิตยางคอมปาวด์ เพราะใช้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากเครื่องจักรมีราคาแพง และไม่สามารถสนองความต้องการของตลาดจีน

ตลาดยางคอมปาวด์ปัจจุบันเป็นตลาดที่สดใสกว่ายางตัวอื่น เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก และมีราคาดีกว่ายางแผ่นรมควัน โดยเฉพาะประเทศจีนจะมีการเก็บภาษีนำเข้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่วนยางคอมปาวด์ไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าเป็นระยะเวลา 6 ปี ทำให้ลูกค้าหันมาสนใจใช้ยางตัวนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะรัฐบาลจีนกับประเทศคู่ค้ายาง มีข้อตกลงอัฟต้า (AFTA) ยกเว้นภาษีนำเข้าของจีนให้กับยางคอมปาวด์เพียงอย่างเดียว นอกจากยางคอมปาวด์แล้วยางทุกชนิดจะต้องเสียภาษีนำเข้า 20% บวก Vat อีก 17 % และมีคู่แข่งทางการค้าน้อย จึงเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกยางคอมปาวด์ โดยผู้ประกอบการส่งออก จะต้องมีใบรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศ เรียกว่าเอกสารฟอร์มอี (Form E) เพื่อระบุแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทย ว่าเป็นยางคอมปาวด์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสู่ประเทศจีน เป็นช่องทางที่ทำการตลาดได้ดีกว่ายางชนิดอื่นๆ


กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารนำทิพย์ 95 หมู่ที่ 1 ต. ธารนำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร 073-287018 แฟ๊กซ์ 073-287038