สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ สสธท ด้วยตัวเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

 ระเบียบสหกรณ์

   ระเบียบ ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิก การรับสมาชิก
   ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น
   ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 ระเบียบ ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก
   ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
   ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการศึกษา
   ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ
   ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว
   ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก
   ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จสมาชิก
   ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด
   ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการมงคลสมรสสมาชิกนางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132