สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

 

 การส่งเอกสารเงินกู้สามัญภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน

 ยกเว้นสวัสดิการผ่อนชำระสินค้ายื่นแล้วรับเงินไปซื้อได้เลยคะถ้าเอกสารถูกต้อง
                
                      บริการของสหกรณ์

  

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

   เงินกู้สามัญ

 

 เงินกู้ฉุกเฉิน

  เงินกู้พิเศษ
   เงินกู้สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า
   เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
   เงินกู้สวัสดิการรถยนต์มือใหม่/มือสอง
   เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.75

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

 4.75

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25

 สวัสดิการรถจักรยานยนต์เพื่อสุขภาพ     5.75


จำนวนผู้เข้าชม  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132