สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ สสธท ด้วยตัวเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

  เงินกู้สามัญ
 

เงินกู้ฉุกเฉิน

  เงินกู้พิเศษ 
  สวัสดิการเงินกู้ผ่อนชำระสินค้า
  สวัสดิการเงินกู้รถจักรยานยนต์
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษา ฯ 
   สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิการกู้สามัญ


  สมาชิกที่จะพิมพ์ใบกู้จากเว็บ
กรุณาพิมพ์หน้าหลัง


 สมาชิกที่ยื่นกู้พิเศษ
ส่งเอกสารหลักฐานการกู้
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน


 

 หมายเหตุ     คำขอกู้สามัญ (วัน เดือน ปี ทุกหน้าไม้ต้องเขียน ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด)
                     สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินค้างชำระ ยื่นกู้ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน

                                              
นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132