สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ สสธท ด้วยตัวเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท)
    

กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท)
    

 รายละเอียดการสมัคร สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี      ใบสมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท  ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยค่ะ
 ใบสมัครสมาชิก สสธท.     
**ใบรับรองแพทย์ใช้ของ สสธท เท่านั้น**               
   ใบรับรองแพทย์. กสธท 
 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสธท.          ใบลาออก กสธท.
 ใบรับรองแพทย์.   
 ใบลาออก สสธท.  
 หนังสือเปลี่ยนแปลง สสธท  
   

                                                                นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132