สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร

 หลักเกณฑ์ขอรับเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก
   1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี  มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ จำนวน  3,000 บาท
   2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 20 ปี  มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ จำนวน  5,000 บาท
 
 หลักฐานประกอบเอกสาร

   1.สำเนาคำสั่งเกษียนอายุราชการหรือขอลาออกจากราชการ

   2.สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
   3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนฯ
นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132