สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/คำขวัญ
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร

บริการของเรา
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
ข่าวประจำเดือน
ผู้ดูแลเว็บไซด์
กระดานถามตอบ

แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิก
เงินกู้
แบบฟอร์มอื่นๆ
กองทุนบำเหน็จ
สสธท/สส.ชสอ

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ สสธท ด้วยตัวเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
ททท
ถวายพระพร


 QR code สอบถามข้อมูลสมาชิก

        คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดการสมัคร
  ::  :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ...สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด ค่ะ :::: Email : coop2530@Gmail.com  :: 
    << เวลาทำการสหกรณ์ 08.30 น. - 16.30 น.>> :::: << เวลารับจ่ายเงิน 09.00 น. - 15.30 น. >>

   
   

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่เกษียณราชการ 2562
ในวันทีื 22 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสากวาดลานวัดและล้างห้องน้ำ ณ วัดบ้านคลองไผ่
และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไผ่
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
ในวันทีื 25 กรกฎาคม 2562

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
วันที่ 27 มิถุนายน 2562

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
ในนามศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ศพนางวิไลพร สีหมากสุก มารดาของนางสาวธนกมล สีหมากสุก ให้แก่ผู้รับปะโยชน์
จำนวน 1,062,748.50 บาท และในนามศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้มอบเงินให้แก่ทายาทอีก 1,000,000.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
ในนามศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ
นางภัสบุษย์ สิ้นเคราะห์ ให้แก่ผู้รับปะโยชน์ จำนวน 1,059,135.00 บาท
และในนามศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้มอบเงินให้แก่ทายาทอีก  1,000,000.00  บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
ในนามศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพนายนุกูล แสงภู่ สามีนางอัมพร แสงภู่ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
 

 ประมวลภาพกิจกรรม
ทำบุญครบรอบวันสาธารณสุข

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

   
           
 

               
   

       
 

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
   ในนามศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ
   ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ทายาทนางสุวรรณา พลพิพัฒน์พงศ์
 
       


      


 สวัสดิการสำหรับสมาชิก  
     

 จดหมายข่าวปีงบประมาณ 2560 
  กันยายน 2561
   สิงหาคม 2561
   กรกฎาคม 2561
  มิถุนายน 2561
   พฤษภาคม 2561
   เมษายน 2561
   มีนาคม 2561
   กุมภาพันธ์ 2561
   มกราคม 2561
  ธันวาคม 2560
   กันยายน 2560
   สิงหาคม 2560
 กรกฎาคม 2560
 มิถุนายน 2560
 พฤษภาคม 2560
 เมษายน 2560 
 มีนาคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
   มกราคม 2560 
 ธันวาคม 2559
 พฤศจิกายน 2559 
 จดหมายข่าวปี 2559
   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2559  
   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2559 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2559  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2559  
   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2559  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2558
สรุปผลการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2558   
สรุปผลการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2558  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2558  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558  
   สรุปผลการประชุมประจำเดือนเมษายน 2558   
   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2558  
 สรุปผลการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2558  
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2558  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2557  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2557  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนกันยายน 2557  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2557 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2557  
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนเมษายน 2557  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2557   
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2557 
สรุปผลการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
สรุปผลการประชุมประจำเดือนมกราคม 2557  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2557   
สรุปผลการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556   
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2556  
สรุปผลการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 
สรุปผลการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2556 
สรุปผลการประชุมประจำเดือนกันยายน 2556
สรุปผลการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2556 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าห่มนาโนเพื่อแจกสมาชิก
  ประกาศขอทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2556 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2556 
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนเมษายน 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2556 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2556 
  สรุปผลการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
   สรุปผลการประชุมประจำเดือนมกราคม 2556 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2556 

ข่าวทั้งหมด 

 
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
สรุปหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พรบ.สหกรณ์ 2553
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
บทความทั้งหมด
 ประกาศเงินกู้โครงการสวัสดิการ                     

 

 

            ประมวลภาพ
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์
     วันที่ 22 เมษายน 2561

              ประมวลภาพ
             รับคณะศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
 

           ประมวลภาพ
            ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด
           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

   ประมวลภาพ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น
   ประมวลภาพ
การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2561
วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560
   ประมวลภาพกิจกรรม
ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
   ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
วันที่ 11 มิถุนายน 2560
 

ประมวลภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560

 

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ "เสริมอาชีพ วิถีพอเพียง"
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

   ประมาลภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ โรงเรียนบ้านค่าย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 

ประมาลภาพศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

 

 ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระวันสาธารณสุข
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

  ประมวลภาพกิจกรรม
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
 
 

ประมวลภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จำกัด
 
วันที่ 16  สิงหาคม 2559

  ประมวลภาพ
กิจกรรมปลูกปะการัง
ณ หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 25  มิถุนายน 2559
   ประมวลภาพ
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด
 
วันที่ 17  มิถุนายน 2559
     
 

ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก
หลักสูตร "กระเป๋าใส่เงิน เดคูพาด"  
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด

 

 ประมวลภาพ
 ศึกษาดูงาน
 ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2559
 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

   ประมวลภาพกิจกรรม
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์
  ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก
หลักสูตร "ตุ๊กตาครอบพวงกุญแจ Key Cover"  
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 

ประมวลภาพกิจกรรม
เลี้ยงภัตราหารเพลพระสามเณร ณ วัดเขาสาบ
 เก็บขยะชาดหาดบริเวณลานหินขาว

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

 

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

  ประมวลภาพกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลนของสหกรณ์ฯ 
ณ ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง 
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 
นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ


อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

 ร้อยละ

 ออมทรัพย์พิเศษ

2.00 

 เงินกู้

 

สามัญ/ฉุกเฉิน

 6.25

พิเศษ

 5.25

สวัสดิการผ่อนชำระสินค้า

 6.00

สวัสดิการรถจักรยานยนต์

 6.00

สวัสดิการรถยนต์มือใหม่

  5.75 

สวัสดิการรถยนต์มือสอง

 5.75

สวัสดิการเพื่อการศึกษาฯ

5.50

 สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิ์การกู้สามัญ

 6.25


 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 
142  หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.038-967409 / 086-3681132