สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธาน
บุคลากร(Personnel)
คณะกรรมการ
ธุรกิจของสหกรณ์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
webboard
ภาพกิจกรรมสหกรณ์
แผนผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับสินค้า
บรรจุภัณฑ์(Package)
ผลิตภัณฑ์(Products)
ขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก
ประมาณการผลผลิต
วิธีการคัดสรรและเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพ
ตรวจสอบรหัสย้อนกลับถึงแหล่งผลิต

กฏหมายสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

ข้อมูลทางบัญชี
ทะเบียนสมาชิก
งบการเงิน
รายงานกิจการประจำปี
สรุปข้อมูลการส่งมะม่วง

link น่าสนใจ
กลุ่มทำสวนยางท้ายเหมือง พังงา
สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

มะม่วง คือ ผลไม้เพื่อสุขภาพ

มะม่วงมีสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารอนุมูลอิสระ เพื่อลดการออกฤทธิ์ของสารก่อมะเร็ง

 ชนิดของผลไม้

 ปริมาณ

 กรัม

 เบต้าแคโรทีน (มคก.)

 วิตามินอี (มก.)

 วิตามินซี (มก.)

 พลังงาน (กิโลแคลอรี)

 มะม่วงน้ำดอกไม้สุก

 1/5 ผลใหญ่

 60

 527

 0.66

 9

 47

 มะม่วงเขียวเสวย (ดิบ)

 1/4

 60

 34

 0.91

 6

 52

 

 มะม่วงน้ำดอกไม้

ผลผลิตออกสู่ตลาด  เดือนพฤศจิกายน - เมษายน

มะม่วงเขียวเสวย

ผลผลิตออกสู่ตลาด  เดือนมกราคม - เมษายน

มะม่วงแรด

ผลผลิตออกสู่ตลาด  เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

มะม่วงทวายเดือนเก้า

ผลผลิตออกสู่ตลาด  เดือนสิงหาคม - เมษายน

มะม่วงฟ้าลั่น

ผลผลิตออกสู่ตลาด  เดือนสิงหาคม - เมษายน

มะม่วงขายตึก

ผลผลิตออกสู่ตลาด  เดือนมกราคม  -  เมษายนFree Clock