ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
รายชื่อสมาชิก
รูปภาพกิจกรรม
สถานที่ติดต่อ

บริการของเรา
รับสมัครสมาชิกสหกรณ์
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หนังสือพิมพ์ข่าว
 
ไทยรัฐ
 ข่าวสด
 เดลินิวส์
 มติชน
 กรุงเทพธุรกิจ
 คมชัดลึก


ฟังวิทยุเพลิน ๆ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด ค่ะ ::  :: xxx :: 

                                                         

         1.ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล
เพศชายหรือเพศหญิง อายุ ไม่เกิน 15 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ลำพูน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
                 * แข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00น.
                 * แข่งขันรอบตัดสินในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00น.
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถติดต่อสอบถามและรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานสหกรณืผู้เยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด โทร.(053)426228-9 ในวันจันทร์ -
วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
(ไม่เกิน 25 คน ผู้มาสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
                 
- เอกสารประกอบการสมัคร
                         * สำเนาทะเบียนบ้าน
                         * สำเนาบัตรประชาชน
                         * รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
                         * ใบสมัครการแข่งขัน (ขอรับได้ที่สำนักงานสหกรณ์)
                 - รางวัลการประกวด
                         * รางวัลชนะเลิศ           เงินรางวัล 3,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
                         * รองชนะเลิศอันดับที่1 เงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
                         * รองชนะเลิสอันดับที่2 เงินรางวัล 1,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล

          
           2.เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงาน พบกับ ศิลปิน จู  ขี้เมี่ยง หางเครื่องแด๊นซ์เซอร์
สุดอลังการ  ร่วมสนุกสนานกับการเล่นเกมส์รับของที่ระลึก  และซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภค
ราคาประหยัดในร้านค้าสหกรณ์สะสมยอดซื้อสินค้าเพื่อลุ้นรับของรางวัลภายในงาน พร้อม
รับโปรโมชั่นพิเศษ
ลด แลก แจก แถม

          

 

                                                           งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ

     

     

    

              เรื่องแจ้งให้ทราบ

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การสำรวจความชุก
ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินหายใจในไก่ไข่ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่
โพลีเมอเรส และการแยกเชื้อแบคทีเรีย" ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2557 เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางการ
ตรวจหาความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินหายใจในไก่ไข่ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่
จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน ให้ความร่วมมือแก่คณะผู้วิจัยโครงกาi
ดังกล่าวในการเข้าสำรวจเก็บตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานศึกษาวิจัยดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
นำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยงไก่ไข่ต่อไป

               เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด ทุกท่าน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้ทบทวนรายละเอียดในการขอกู้เงินของสมาชิกและมีมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขอกู้เงิน  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและได้มีมติกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการจัดชั้นของสมาชิก  ซึ่งการจัดชั้นจะมีผลต่อการจัดสวัสดิการของสมาชิก  และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก  และตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556  ได้มีมติขยายธุรกิจการรับฝากเงินจากสมาชิก โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ส่งไข่ให้สหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ เพื่อให้สหกรณ์โอนเงินชำระค่าไข่ไก่เข้าบัญชีเงินฝากกรณีมีเงินเหลือจากชำระค่าสินค้า  ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯมีความพร้อมที่จะให้บริการรับฝาก - ถอนเงินเหมือนธนาคารทั่วไป ที่มีความน่าเชื่อถือ 
                
               สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน  จำกัด  จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านในฐานะเจ้าของสหกรณ์ฯ  ร่วมทำธุรกิจและสนับสนุนกิจการสหกรณ์ฯ  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ฯและเพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไปในอนาคต  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

             

          


 

 ราคาไข่ไก่ (จ.เชียงใหม่-ลำพูน)
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน 2557

 รายการ

 ราคาประกาศ

 ราคาล้ง

    เบอร์ 0

3.85

        3.70

 เบอร์ 1

          3.45

3.30

 เบอร์ 2

3.25

3.10

 เบอร์ 3

           3.15

       3.00

 เบอร์ 4

2.95

       2.80

 เบอร์ 5

           2.75

        2.60

 ไข่คละ

2.60

-

หมายเหตุ : ไข่คละปรับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน  2557

 
 
 
 

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
หากเป็นสมาชิกสหกรณ์จะได้รับส่วนลดพิเศษจากราคาดังกล่าว

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด
จำหน่ายวัตถุดิบ ยา วัคซีน เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
และจำหน่ายไข่ไก่ในราคาย่อมเยา
สนใจติดต่อ 053-426228-9
084-6113750


สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด
165 หมู่ 5 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053 - 426229 Fax.053 - 426228