สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
     Please wait..........
เมนุหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ธุรกิจสหกรณ์
แผนที่ตั้งองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ประธาน

Download
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
ระเบียบและข้อบังคับ

บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 เว็บไซต์สหกรณ์ไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและใช้บริการ


   :: xxx :: :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ยินดีต้อนรับ :: :: xxx ::

ประชุมสามัญ ปี 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖ (21/09/2556)
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพย์แห่งประเทศไทย (21/09/2556)
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.รอบที่ 5/2556 (08/09/2556)
ประกาศรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์‏ (03/09/2556)
การให้ทุนการศึกษา ปี2556 (พร้อมใบสมัคร) (24/07/2556)
ข่าวทั้งหมด


รายงานประจำปี 2556


---โปรแกรมคำนวณเงินกู้---
คำนวณอัตราการผ่อนชำระหนี้คำนวณวงเงินกู้
 • แบบสหกรณ์
 • กู้สามัญ
 • แบบธนาคาร
 • กู้ศึกษา

 •  

   นายพินิจ  บุตรกัณหา

   ประธานกรรมการดำเนินการ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  ขณะนี้มีผู้เข้าชม
  ท่าน  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถ.พระวอพระตา ต.หนองบัว   อ.เมื อง   จ.หนองบัวลำภู   39000
  โทร 042 311048     โทรสาร 042 311048