สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
     Please wait..........
เมนุหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ธุรกิจสหกรณ์
แผนที่ตั้งองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
สมาชิก Login เข้าระบบสมาชิก

Download
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
ระเบียบและข้อบังคับ

บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 เว็บไซต์สหกรณ์ไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและใช้บริการ


  

:: xxx :::: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ยินดีต้อนรับ :::: xxx ::

***ขอเรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558***วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร***

 


ประชุมสามัญ ปี 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2559 (07/10/2558)
ประกาศ แจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ (11/09/2558)
ประกาศรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ชุดที่22 (11/09/2558)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปี 2558 (11/09/2558)
การให้ทุนการศึกษา ปี 2558 (พร้อมใบสมัคร) (13/07/2558)
ข่าวทั้งหมด
เรื่องน่ารู้
เอกสารประชุมสัญจร 2557 (11/09/2558)
วิธีการกดใช้ ATM ของสหกรณ์ (11/09/2558)
กฎหมายสหกรณ์ (17/02/2552)
More detail

รายงานประจำปี 2558


---โปรแกรมคำนวณเงินกู้---
คำนวณอัตราการผ่อนชำระหนี้คำนวณวงเงินกู้
 • แบบสหกรณ์
 • กู้สามัญ
 • แบบธนาคาร
 • กู้ศึกษา

 •  

   นายศรายุทธ  สมศรี

   ประธานกรรมการดำเนินการ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  ขณะนี้มีผู้เข้าชม
  ท่าน  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถ.พระวอพระตา ต.หนองบัว   อ.เมื อง   จ.หนองบัวลำภู   39000
  โทร 042 311048     โทรสาร 042 311048