สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
     Please wait..........
เมนุหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ธุรกิจสหกรณ์
แผนที่ตั้งองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
สมาชิก Login เข้าระบบสมาชิก

Download
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ
ระเบียบและข้อบังคับ

บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารสหกรณ์

Link ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 เว็บไซต์สหกรณ์ไทย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและใช้บริการ


   :: xxx :: :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ยินดีต้อนรับ :: :: xxx ::

ประชุมสามัญ ปี 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้ทุนการศึกษา ปี 2558 (พร้อมใบสมัคร) (13/07/2558)
รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖ (21/09/2556)
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพย์แห่งประเทศไทย (21/09/2556)
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.รอบที่ 5/2556 (08/09/2556)
ประกาศรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์‏ (03/09/2556)
ข่าวทั้งหมด


รายงานประจำปี 2556


---โปรแกรมคำนวณเงินกู้---
คำนวณอัตราการผ่อนชำระหนี้คำนวณวงเงินกู้
 • แบบสหกรณ์
 • กู้สามัญ
 • แบบธนาคาร
 • กู้ศึกษา

 •  

   นายศรายุทธ  สมศรี

   ประธานกรรมการดำเนินการ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  ขณะนี้มีผู้เข้าชม
  ท่าน  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ถ.พระวอพระตา ต.หนองบัว   อ.เมื อง   จ.หนองบัวลำภู   39000
  โทร 042 311048     โทรสาร 042 311048