สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
เกี่ยวกับสหกรณ์
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ระเบียบสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
สวัสดิการแก่สมาชิก
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
บริการ
สมัครสมาชิก
ผลการดำเนินงาน
รูปภาพกิจการประจำปี
สถานะทางการเงิน
ถามตอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บทความน่ารู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
เศรษฐกิจพอเพียงหัวใจของการพัฒนาสหกณณ์ออมทรัพย์

   :: xxx ::  :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด ค่ะ :: :: xxx ::

ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด

***โครงการอบรมสมาชิก "เรื่อง ทำธุรกรรมอย่างอุ่นใจ ปลอดภัยทั้งผู้ค้ำและผู้กู้" วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

***ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2558 ยื่นเอกสารขอรับได้ตั้งแต่ 3-31 สิงหาคม 2558 นี้ ***

***ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการออมเพื่อแม่หลวง 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี

ข่าวสาร สสทธ.
1. ประกาศ สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2558 รับอายุไม่เกิน 59 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558  

  

 ข่าวสาร สส.ชสอ.

1. ประกาศ สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิกสามัญ และสมทบ อายุไม่เกิน 59 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2558

หมายเหตุ โหลดใบสมัคร สสธท. สส.ชสอ.ได้ที่ ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ค่ะ

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

                                                                     

        เชิญสมาชิกสอ.รพ.แพร่ จำกัด ติดต่อกับสอ.รพ.แพร่ จำกัด  ผ่าน Facebook ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    www.facebook.com/p.hospital.co.op

                                                                         

           
                                                                


 


 
 
 
 

นายแพทย์สมพงษ์   ตันติธนวัฒน์
ประธานกรรมการ

 

          อัตราดอกเบี้ย

  รายการ                        

 ดอกเบี้ย

เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน  95%

 6.65/ปี

 เงินกู้ทั่วไป

 6.85/ปี

 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2552

เงินฝากออมทรัพย์  1.5/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.5/ปี
เงินฝากสะสมทรัพย์ 24 เดือน   4.00/ปี

 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2554

 เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 เงินฝากประจำ 6 เดือน

ฝากตั้งแต่ 5,000,000บาทไม่เกิน 10,000,000 บาท   3.50/ปี
 ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป  3.80/ปี

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

 ฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท 4.00/ปี
ฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป  4.15/ปี

เริ่ม 1 สิงหาคม 2558

 

 

 

 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved