ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงบริการรับทำ  พรบ.

                สหกรณ์ฯ  บริการรับทำ  พรบ.  ตรวจสภาพรถ  และต่อทะเบียนรถ  ของรถยนต์และรถจักรานยนต์  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยค่าบริการ  ดังนี้

 

 

 

                1.  รถยนต์  

-   รถยนต์  ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน  5  ปี  สมาชิกสหกรณ์รับส่วนลดในการทำ  พรบ.  12%  หากต้องการจะให้สหกรณ์ฯ  ต่อทะเบียนรถให้ด้วย  สหกรณ์จะคิดค่าบริการ  คันละ  50  บาท

                                -  รถยนต์  ที่มีอายุการใช้งานเกิน  5  ปี  ต้องตรวจสภาพรถด้วยจะใช้บริการของสหกรณ์หรือศูนย์ตรวจสภาพรถที่อื่นก็ได้  กรณีใช้บริการของสหกรณ์ฯ  ให้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อนความสะดวก  โดยคิดค่าบริการคันละ  20  บาท  (เช่นเดียวกับที่อื่นๆ)  สมาชิกสหกรณ์เมื่อทำ  พรบ.  กับสหกรณ์  จะได้รับส่วนลด  12%  พร้อมต่อทะเบียนรถให้ด้วย  สหกรณ์ฯ  คิดค่าบริการคันละ  50  บาท

 

            2.  รถจักรยานยนต์ 

                                -  รถจักรยานยนต์  ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน  5  ปี  ไม่ต้องตรวจสภาพรถ  สหกรณ์คิดค่าบริการในการทำ  พรบ.  และต่อทะเบียนรถคันละ  50  บาท

                                -  รถจักรยานยนต์  ที่มีอายุการใช้งานเกิน  5  ปี  ต้องตรวจสภาพรถด้วยจะใช้บริการของสหกรณ์หรือศูนย์ตรวจสภาพที่อื่นก็ได้  กรณีใช้บริการของสหกรณ์ฯ  ให้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ก่อนเพื่อความสะดวกโดยคิดค่าบริการคันละ  60  บาท  (เช่นเดียวกับที่อื่นๆ)  ทำ  พรบ. พร้อมต่อทะเบียน  สหกรณ์ฯ  คิดค่าบริการ  คันละ  50  บาท


    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com