สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด


 • มหกรรมธงฟ้า.....ราคาประหยัด ( 25/02/2552 )
 • ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมธงฟ้า…ราคาประหยัด” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ บริเวณลานหน้าห้างเอส.อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท บ้านไทรงาม ถนนเพชรเจริญ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าของประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตร โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
  ในการนี้ สหหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด ได้มีการจัดจำหน่ายข้าวสารราคาประหยัดในงานงาน “มหกรรมธงฟ้า…ราคาประหยัด” โดยมีราคา ดังนี้
  1. ข้าวเจ้า 5% 5 ก.ก. ราคา 120 บาท
  2. ข้าวหอมมะลิ 5 ก.ก. ราคา 143 บาท
  3. ข้าวเหนียว 5 ก.ก. ราคา 70 บาท
  4. ข้าวกล้องหอมมะลิ 5 ก.ก. ราคา 140 บาท      สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
        อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                          E-mail :
  coop_pb@hotmail.com