สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพักชำระหนี้ (01/10/2555)
โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ (25/09/2555)
ประมวลภาพ การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 32/2552 (30/08/2552)
มหกรรมธงฟ้า.....ราคาประหยัด (25/02/2552)

[ 1 ]

    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com