ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดงสำนักงาน  สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เลขที่  27/1   ถนนสามัคคีชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000

Tel : 056-720271, 056-711488  Fax : 056-720270

 

 
 


โรงสีสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด  (สาขา 1)

เลขที่  5  หมู่ 3  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000

Tel : 056-721388, 056-720271  Fax : 056-720271

 

โรงสีแบบใช้แกลบเป็นเครื่องจักรไอน้ำ

 

ด้านในโรงสีไอน้ำ

   

 

เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกใช้

ได้ทั้งน้ำมันและแกลบ

 

โรงสีสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด 

ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 


 

โรงสีสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด  (สาขา 2)

เลขที่  110  หมู่ 2  ตำบลดงมูลเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000

       สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com