ยินดีต้อนรับเข้าสู่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ สกก.เพชรบูรณ์
หน้าแรก
ประวัติ สกก. เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง
แผนที่
วิสัยทัศน์
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
WEBBOARD

สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประวัติสหกรณ์
เกี่ยวกับสหกรณ์

ธุรกิจของ สกก.เพชรบูรณ์
บริการรับฝาก - ถอน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจซื้อ-ขาย
ธุรกิจรวบรวม
บริการรับทำ พรบ.

ราคาสินค้า/อัตราดอกเบี้ย
ราคาข้าวสาร
ราคาปุ๋ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดง


  :::: โครงสร้างองค์กรเข้มแข็ง   ส่งเสริมธุรกิจ  เครือข่ายประทับใจในบริการ  พัฒนาอาชีพสมาชิก และสวัสดิการ ::

 

    

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพักชำระหนี้ (01/10/2555)
โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสหกรณ์ (25/09/2555)
ประมวลภาพ การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 32/2552 (30/08/2552)
มหกรรมธงฟ้า.....ราคาประหยัด (25/02/2552)
More detail

เปิดจำหน่ายแล้ว !!!!  วัน จันทร์-เสาร์  เวลา 8.00-17.00 น. 

ณ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์

 

 โครงการบัตรสะสมแต้มแลกรางวัล!!!!!!!

 

เงื่อนไข   1. เมื่อซื้อสินค้าครบทุกๆ 50 บาท จะได้รับ 1 แต้ม ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1 บาท

              2. บัตรสะสมแต้มมีอายุการใช้งานถึงวันที่  31  มีนาคม 2556

              3. ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

 

 

 

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

รายการ
ราคา/บาท

ข้าวหอมมะลิ 50 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิ 15 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิ 5 ก.ก.

1,550

470

160

ข้าวหอมมะลิใหม่ 50 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิใหม่ 5 ก.ก.

-

-

ข้าวเจ้า 5% 50 ก.ก.

ข้าวเจ้า 5% 15 ก.ก.

ข้าวเจ้า 5% 5 ก.ก.

1,000

310

105

ข้าวกล้องหอมมะลิ 50 ก.ก

ข้าวกล้องหอมมะลิ  2 ก.ก.

-

-

ข้าวเจ้านาปี 5% เหลือง50ก.ก

ข้าวเจ้านาปี 5% เหลือง 5 ก.ก

-

-

ข้าวเหนียว 50 ก.ก

ข้าวเหนียว 15ก.ก

ข้าวเหนียว 1 ก.ก

1360

420

30

ข้าวหอมพิเศษ 50 ก.ก.
-
ข้าวท่อนธรรมดา(หอม)50ก.ก
-
ข้าวท่อนขาวพิเศษ 50 ก.ก.
-
ข้าวท่อนธรรมดา (ขาว)50ก.ก
-
ข้าวท่อนเหนียว 50 ก.ก.
-
ปลายรวม 50 ก.ก.
-
รำอ่อน 60 ก.ก.
-
รำหยาบ 40 ก.ก.
-

    สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์  จำกัด  27/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
      อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  TEL : 056-    711488 , Fax : 056-720270  
                        E-mail :
coop_pb@hotmail.com