สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
สินค้าและบริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
sitemap
ราคาน้ำมันวันนี้

linkหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันวันนี้


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน




 

ราคาปุ๋ยเคมี 

 สูตรปุ๋ยเคมี  ราคาหัววัวคันไถ  ราคาเรือใบ  ราคาดวงดาว  ราคาเคมีร่า อื่นๆ
 18-  4- 5        690/กระสอบ        
 16-  8- 4       680 /กระสอบ        
 16-20- 0       720 /กระสอบ        
 14-  4-  9      700 /กระสอบ        710 /ก.ส.
 15-15-15      910 /กระสอบ  1,150 /ก.ส.    1,070 /ก.ส.  
 15- 7-18       890 /กระสอบ        
 16-11-14    1,130 /ก.ส.      
 13-13-21        25 /ก.ก    
 16-16-16          25 /ก.ก.  
   0- 0 -50        40 /กิโลกรัม        
   0- 0 -60   1,350 /กระสอบ        
 46- 0 -  0        15 /กิโลกรัม        
   8-24-24        30 /กิโลกรัม    
 21- 0-  0            360 /ก.ส.
 20- 8-20            880 /ก.ส. 
   0- 3-  0          110 /ก.ส.

ราคาปุ๋ยอินทรีย์เคมี

 12- 3- 6                           ราคา ตราไก่ในดาว                        ราคา ตราคู่หู                    อื่นๆ                                          อื่นๆ                                  อื่นๆ                         
  9-  3- 9 860 /กระสอบ  870 /กระสอบ      
           

ราคาปุ๋ยอินทรีย์

 ยี้ห้อ  ราคา                  ยี้ห้อ                    ราคา
 ช้างสามเศียร  490 /กระสอบ  ม้าเหลือง  390/ กระสอบ
 กระรอก  330 /กระสอบ  ม้าเขียว  390/ กระสอบ
 ช้างแดงพืชทั่วไป  390 /กระสอบ    
 ช้างแดงยางกรีด  390 /กระสอบ    
       

ราคาอาหารสัตว์

 ยี้ห้อและเบอร์

 ราคา

 ยี้ห้อและเบอร์

 ราคา

 อาหารหมูท็อป  591  615 บาท/กระสอบ  อาหารหมูท็อป 598  459 บาม/กระสอบ
 อาหารหมูท็อป 592  455 บาท/กระสอบ  อาหารหมูเบทาโกร 301   25 บาท/ ก.ก
 อาหารหมูท็อป 593  425 บาท/กระสอบ  อาหารหมูเบทาโกร 700  270 บาท/กระสอบ
 อาหารหมูท็อป 597  435 บาท/กระสอบ    

 

 ยี้ห้อและเบอร์

 ราคา

 ยี้ห้อและเบอร์

 ราคา

 อาหารไก่กระทง 203  20 บาท/ก.ก.  อาหารไก่ไข่ท็อป 794 , 194  410 บาท/กระสอบ
 อาหารไก่ไข่ 104s  380 บาท/กระสอบ  อาหารเป็ดไข่ 405  390 บาท/กระสอบ
 อาหารนกกระทาไข่ 284  445 บาท/กระสอบ    

 ยี้ห้อและเบอร์

 ราคา

 ยี้ห้อและเบอร์

 ราคา

 อาหารปลากินพืช 8933  15 บาท/กิโลกรัม  อาหารปลาไทลักซ์ 8940  28 บาท/กิโลกรัม
 อาหารปลาไทลักซ์ 8941  28 บาท/กิโลกรัม  อาหารปลาไทลักซ์ 8942   25 บาท/กิโลกรัม
     

ราคาข้าวสาร

 ยี้ห้อ

 ขนาด

 ราคา

 ยี้ห้อ

 ขนาด

 ราคา

ข้าวหอมมะลิศรีสะเกษ    5 ก.ก.  165 บาท  ข้าวหอมฉัตรอุบล    5 ก.ก.   160 บาท
ข้าวหอมมะลิศรีสะเกษ  15 ก.ก.  480 บาท  ข้าวหอมฉัตรอุบล  15 ก.ก.   480 บาท
ข้าวหอมมะลิศรีสะเกษ  48 ก.ก.  ก.ก.ละ 33 บาท (กระสอบละ 1,480 บาท)  ข้าวหอมฉัตรอุบล  48 ก.ก.  ก.ก.ละ 34 บาท (กระสอบละ 1,550 บาท)
ข้าวหอมมะละท่อน  50 ก.ก.  ก.ก.ละ 28 บาท (กระสอบละ 1,220 บาท)  ข้าวหอมจันทร์  48 ก.ก  ก.ก.ละ 20 บาท (กระสอบละ 870 บาท)
 ข้าวเหนียวไก่พิเศษ  48 ก.ก.  ก.ก.ละ 19 บาท (กระสอบละ 830 บาท)  ข้าวเหนียวตราปลา  48 ก.ก.  ก.ก.ละ 19 บาท (กระสอบละ 830 บาท)

ราคายาปราบวัชพืช

 ยี้ห้อ                                         

 ขนาด               

 ราคา                 

 ยี้ห้อ                                 

 ขนาด                     

 ราคา

ยาราวด์อัพ    1 ลิตร  180 บาท  ยาไกลโฟเซต 48 %    1 ลิตร    120 บาท
ยาราวด์อัพ    4 ลิตร  630 บาท  ยาไกลโฟเซต 48 %   4 ลิตร   320 บาท
ยากรัมม๊อกโซน    1 ลิตร  140 บาท   ยาไกลโฟเซต ไทเกอร์ 48 %  48 ก.ก.   580 บาท 
ยากรัมม๊อกโซน    5 ลิตร  630 บาท   ยาสปาร์ค    4 ลิตร   370 บาท
           


 

 นายสุวิส ศิริวรรณโณ
ประธานสหกรณ์
เบอร์ 0819696144



 สินค้าสหกรณ์

 รายการ

 ราคา

 ปุ๋ย

 800/กระสอบ

 อาหารสัตว์

 400/กระสอบ

 สินค้าอื่น  ๆ >>


สหกรณ์การเกษตรจะนะ  จำกัด
62 ม 2 ถนนดำรงพัฒนา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา