สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด

 

นายถวาย  ปะมะคัง
 ประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
บุคคลากร
การสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัดค่ะ :: :: xxx ::

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกกว่า 13  ล้านบาท  ในอัตราร้อยละ 8  ต่อปีและเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย-การตลาด
 สหกรณ์ฯ รับสมาชิกกว่า 500 คนเข้าเป็นสมาชิกใหม่  โดยจัดอบรมามรู้-ความเข้าใจในด้านสหกรณ์ฯ โดยคณะผู้บริหารสหกรณ์ฯ


อัตราดอกเบี้ย

 รายการ

 ดอกเบี้ย

เงินกู้ระยะสั้น-ปานกลาง

9

ค่าปรับต้นเงินผิดสัญญาเงินกู้

3

 เงินฝากออมทรัพย์(ปกติ)

3

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

4


เลขที่ 48 หมู่ 5  ถ.นิเวศรัตน์  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา (30120) โทร.044-292477